Optické šošovky

Šošovka (optika) Optická šošovka Optická šošovka je optická sústava dvoch centrovaných plôch, najčastejšie guľových, popr. jednej guľovej a jednej rovinnej plochy.

Šošovka je tvorená z priehľadného materiálu. Slúži predovšetkým v optike, ale aj v iných odboroch, na ovplyvnenie šírenia svetla v širšom zmysle, tj viditeľného svetla, infračerveného a ultrafialového žiarenia.

Šošovky sú najčastejšie sklenené, ale na ich výrobu sa bežne používajú aj plasty.

Materiál šošovky je charakterizovaný indexom lomu, ktorý je vždy väčší ako jedna, a indexom absorpcie, ktorý je pre vlnové dĺžky v rozsahu použiteľnosti šošovky blízky nule.

Najjednoduchší popis šírenia lúčov šošovkou poskytuje geometrická optika.

Nájdené 0 produktov

Zadaným parametrom nezodpovedá žiadny produkt

Sledovať dostupnosť